Reverse Osmosis nedir?

Türkçe anlamı “ters ozmoz” demektir. Ters ozmoz sistemi, bilinen en hassas ve modern  su  arıtma sistemidir. Amerika Birleşik Devletleri’nin uzay programı çalışmalarından sorumlu olan NASA tarafından geliştirilmiş bir teknolojidir. Ülkemizde 2005 yılından itibaren tüketiciler kullanmaktadır.Uzayda astronotlar için güvenli bir yaşam ortamı şarttır.Kuşkusuz su, yaşam için en önemli ihtiyaçtır.Bu sebeple  NASA, astronatların  ter ve idrarlarını arıtarak içme suyu haline getirebilen ters ozmoz teknolojisini geliştirdi. Teknoloji,günümüzde “hazır su üretimi” ve “deniz suyunu arıtma” gibi pek çok sektörde kullanılır.

Ters ozmoz sisteminde kullanılan yarı geçirgen membran 8-12 angstrom  gözenek çapına sahiptir.(1 Angstrom = 1/10.000.000.000m) .Su molekülleri 8-12 agstromdan küçüktür ve nötr elektrik yüküne sahiptir.Bu sayede membranlardan kolaylıkla geçerler .Fakat suda yer alan artı ve eksi yüklü iyonlar ve moleküller , bakteri ve virüsler 12 angstromdan büyük olduklarından membranlardan geçemezler ve doğruca atık hattına yönelirler .

Özet olarak neden ters ozmoz derseniz:

 • Ağır metalleri bu kalitede atabilen başka bir teknoloji bulunmuyor.
 • Sistem içinde kirli su kalmaz ,atıktan atılır.
 • Sarf maliyeti  diğer su arıtım yöntemlerine oranla çok hesaplıdır.
 • Kolay montaj ve mobil olarak taşınabilme özelliğine sahiptir.
 • Ömürboyu kullanım avantajı vardır.
 • WHO,FDA,NSF gibi önemli kurumların onayı olan teknolojidir.
 • Satış sonrası bakımı çok ileri düzeyde bir mühendislik gerektirmez.

İleri derecede filttreleme ile iyon giderimi için mevcut en ideal su arıtma yöntemidir.Ters ozmoz sisteminin tasarımı istenen ürün suyu kalitesi ,ham su analizi,kullanılacak membran tipi gibi birçok teknik bilgi ve tecrübe gerektirir.Su arıtma cihazı minimum su basıncı ile çalışacak şekilde tasarlanmıştır.Kimyasal kullanıma ihtiyaç duyulmaz ve 1. sınıf kaliteli su üretimi  sağlanır. Ters ozmoz arıtma cihazı ,suyunuzun tat ve kalitesinin yükselmesini sağlar. Koku ve çözeltiyi azalttığı gibi kloru da ½99a kadar azaltır. 

Ters ozmoz sistemi ile doğadaki ozmoz olayı tersine çevrilerek tuzlu veya çok kötü sulardan bile iyi su elde etmek mümkün olur. Ters ozmoz sistemin çalışma sistemi insanlarda ve hayvanlardaki böbrek sistemine benzer. Böbrek nasıl kandaki zararlı mikropları ve nesneleri ayırırsa ters ozmoz sistemi de aynı şekilde sudaki zararlı mineralleri ve bakterileri sudan arındırır.

 Ters ozmoz sisteminin çıkışında suyun debisi az olacağından suyun depolanması mecburdur. Sistemin şasesi paslanmaz çelikten üretilir. Sistemin çalışması için gerekli olan tüm ekipmanlar sistemin üzerindedir.

TERS OZMOZ TEKNOLOJİSİ GÜNÜMÜZDE NERELERDE KULLANILIR?

 • Hazır su firmalarının satmak üzere ürettiği ham suyu arıtmak
 • Deniz suyunu   içme suyuna dönüştürmek
 • Endüstriyel işletmelerde çözünmüş tuzları geri kazanmak
 • Sanayide ve içme suyunda istenen kalitede su elde etmek
 • Buhar kazanlarında kazan taşı oluşumunu önlemek
 • Sudaki sertliği gidermek
 • Çok kirli atık suları arıtmak
 • Konsantre meyve suyu ve salca elde etmek
 • Toksin maddeleri ve mikroorganizmaları bertaraf etmek
 • Kimyasal işletmelerde daha kaliteli su kullanmak

NEDEN REVERSE OSMOS SİSTEMİ TERCİH EDİLİR ?

 İnsanoğlunun yıllardır süre gelen isteklerinden ve alışkanlıklarından olan dünyanın henüz keşfedilmemiş, ayak basılmamış alanlarında yaşama, konaklama, tatil yapma istekleri doğrultusunda su kaynakları zamanla yeterli gelmemeye başlamıştı. Buna çözüm olarak yakın çevredeki deniz sularının kullanılmasına ihtiyaç duyulmuş bu sayede su arıtma sistemleri geliştirilmeye başlandı.

Reverse osmos su arıtma sistemi denizde bulunan insan sağlığını tehdit edecek mikroorganizmaları, tuzları vs. arıtma amacıyla kullanılmaya başlanılmıştır. Suyun içinde çözünmüş halde bulunan minerallerin sudan alınması yoluyla suyun kimyasal kalitesinin iyileştirilmesi için uzun yıllar önce geliştirilen İyon Değiştirici Reçine Tekniği sayesinde, yalnız sanayinin değil, buharlı gemilerin de gelişmesi sağlanmıştır.

Bugün ise, birçok uygulamada reçineli iyon değiştirici yerine, Reverse Osmos (TO/RO) tekniği tercih edilmektedir. Bunun en önemli sebeplerinden biri, RO siteminin, reçineli sistemlere kıyasla daha ekonomik ve daha çevreci olmasıdır.  Geçmişten bugüne geliştirilen yüksek teknolojilerinin kullanıldığı yüksek filtrasyon özelliklerine sahip olan reverse osmos sayesinde  kanalizasyon suyu gibi zorlu ve kirli suların bile çok kolay arıtılabildiğini görebilmekteyiz.

REVERSE OSMOS TEKNOLOJİSİNE ONAY VEREN KURUMLAR

Menü
Whatsapp Hattı