NWTA-02 Endüstriyel Direk Akış 800GPD

  • 3 Ton gün maximum su arıtma kapasitesi
  • 20” Big Blue Housing (2 Adet)
  • 20” 5 Mikron Jumbo Spun (Sediment) Filtre)
  • 20” Jumbo Blok Karbon Kartuş Filtre (CTO)
  • 12” Post Karbon Coconat
  • 2 x 400 GPD = 800 GPD Membran
  • 800 GPD Pompa
  • 800 GPD Pompa Adaptörü
  • Lüks Small Musluk